Financiën

Sinds 01 januari 2005 bestaat de Wet Kinderopvang. In deze wet wordt o.a. beschreven waar kinderdagverblijven aan moeten voldoen en hoe dit gecontroleerd wordt. Maar ook de kostenverdeling staat hierin beschreven. De ouder is eindverantwoordelijk voor de betaling van de volledige factuur van het dagverblijf, maar kan tegemoetkoming ontvangen via de belastingdienst en de werkgever(s).

Tarieven kinderopvang/BSO

Het is goed om te weten dat het bedrag dat u werkelijk netto betaalt, meestal lager uitvalt dan het uurtarief dat in de folder vermeld staat. Dat komt, omdat in de tarieven nog geen rekening is gehouden met de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als u voldoet aan de regels voor die toeslag betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. 

 

TARIEVEN:
KDV Humpie Dumpie tarieven 2017
BSO t Speelkwartier tarieven 2017
Kinderopvang toeslagtabel 2017

 

Kinderopvang toeslag 2017

Via de belastingdienst ontvangt u ook in 2017 kinderopvangtoeslag tot een maximale uurprijs van € 7,18 KDV en € 6,69 BSO. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het belastbare gezinsinkomen. Het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en de totale kosten dienen de ouders zelf te betalen. Dit zijn dus de werkelijke kosten voor u als ouder.

Ons advies is om uw eigen situatie d.m.v. een proefberekening op de site van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ te bekijken en na te rekenen.

 

LET OP: Kinderopvangtoeslag voor 2017 moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen!

Een wijziging moet u binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgeven!

 

U ontvangt meer kinderopvangtoeslag terug dan u denkt

Voorbeeld vergoeding Kinderopvang belastingteruggave:

Een gezin maakt in 2017 gebruik van dagopvang voor 2 dagdelen per week. Zij nemen het 52 weken pakket af.

 

Gezamenlijk inkomen per jaar Factuur KDV HD

p. mnd/ p. kind

Maximale vergoeding belastingdienst Bijdrage % vanuit belastingdienst* Bijdrage € vanuit belastingdienst Bijdrage % ouder Bijdrage € ouder Netto uurprijs na vergoeding
€ 25.000 € 320,78 € 326,69 1e kind: 92,8 % € 303,17 7,2 % € 17,61 € 0,50
€ 7,05 € 7,18 p. uur 2e kind: 94,8 % € 309,70 5,2 % € 11,08 € 0,37
€ 35.000 € 320,78 € 326,69 1e kind: 86,8 % € 283,57 13,2 % € 37,21 € 0,93
€ 7,05 € 7,18 p. uur 2e kind: 94,0 % € 307,09 6,0 % € 13,69 € 0,42
€ 45.000 € 320,78 € 326,69 1e kind: 80,1 % € 261,68 19,9 % € 59,10 € 1,40
€ 7,05 € 7,18 p. uur 2e kind: 94,0 % € 307,09 6,0 % € 13,69 € 0,42
€ 55.000 € 320,78 € 326,69 1e kind: 74,9 % € 244,69 25,1 % € 76,09 € 1,77
€ 7,05 € 7,18 p. uur 2e kind:92,9 % € 303,50 7,1 % € 17,28 € 0,50
€ 65.000 € 320,78 € 326,69 1e kind: 64,1 % € 209,41 35,9 % € 111,37 € 2,53
€ 7,05 € 7,18 p. uur 2e kind: 90,8 % € 296,63 9,2 % € 24,15 € 0,65

*= Het kind met de meeste opvanguren is eerste kind.

 

 

Voorbeeld vergoeding Kinderopvang belastingteruggave:

Een gezin maakt in 2017 gebruik van buitenschoolse opvang 14.30 – 18.00 uur voor 2 dagdelen per week. Zij nemen het pakket af excl studiedagen.

 

Gezamenlijk inkomen per jaar Factuur KDV HD

p. mnd/ p. kind

Maximale vergoeding belastingdienst Bijdrage % vanuit belastingdienst* Bijdrage € vanuit belastingdienst Bijdrage % ouder Bijdrage € ouder Netto uurprijs na vergoeding
€ 25.000 € 155,40 € 156,10 1e kind: 92,8 % € 144,87 7,2 % € 10,53 € 0,48
€ 6,66 € 6,69 p. uur 2e kind: 94,8 % € 147,98 5,2 % €   7,42 € 0,35
€ 35.000 € 155,40 € 156,10 1e kind: 86,8 % € 135,50 13,2 % € 19,90 € 0,88
€ 6,66 € 6,69 p. uur 2e kind: 94,0 % € 146,73 6,0 % €   8,67 € 0,40
€ 45.000 € 155,40 € 156,10 1e kind: 80,1 % € 125,04 19,9 % € 30,36 € 1,33
€ 6,66 € 6,69 p. uur 2e kind: 94,0 % € 146,73 6,0 % €   8,67 € 0,40
€ 55.000 € 155,40 € 156,10 1e kind: 74,9 % € 116,92 25,1 % € 38,48 € 1,67
€ 6,66 € 6,69 p. uur 2e kind:92,9 % € 145,02 7,1 % € 10,38 € 0,47
€ 65.000 € 155,40 € 156,10 1e kind: 64,1 % € 100,06 35,9 % € 55,34 € 2,39
€ 6,66 € 6,69 p. uur 2e kind: 90,8 % € 141,74 9,2 % € 13,66 € 0,61

*= Het kind met de meeste opvanguren is eerste kind.

Naar boven

Tegemoetkoming kinderopvang

Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2007 ontvangt u als werkende ouder naast een toeslag die afhangt van uw inkomen een vaste toeslag. De vaste toeslag is onafhankelijk van hoeveel u verdient en bedraagt een derde deel van de kosten van kinderopvang. De toeslag vervangt de werkgeversbijdrage die u eventueel tot nu toe ontving. Ook als u als zelfstandige werkt, hebt u recht op deze vaste toeslag. De Belastingdienst/Toeslagen betaalt beide toeslagen als één bedrag aan ouders uit.

Naar boven

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Naar boven

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.

Kinderopvang toeslagtabel 2017

Naar boven

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Lees meer bij Welk deel van de opvangkosten krijg ik vergoed?

Naar boven

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Uw kinderopvangtoeslag vraagt u aan met Mijn toeslagen. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis. Lees meer bij Ik wil een toeslag aanvragen.

Naar boven

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer bij Ik wil een wijziging doorgeven.

Naar boven

Uitbetalen aan de kinderopvang

De Belastingdienst betaalt de toeslag uit op uw eigen rekening. U kunt de kinderopvangtoeslag ook laten uitbetalen aan de kinderopvang.

Naar boven