Oudercommissie

Oudercommissie KDV Humpie Dumpie en BSO ‘t Speelkwartier

Om de kwaliteit en de dienstverlening van Kinderdagverblijf Humpie Dumpie en BSO ’t Speelkwartier te waarborgen kunt u als ouder ook een belangrijke bijdrage leveren door deel te nemen aan de Oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden (ouders met 1 of meerdere kinderen die gebruik maken van de opvang). Het doel van de oudercommissie is dat ze de belangen van de kinderen en de ouders van het dagverblijf en de buitenschoolse opvang zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen. Tevens fungeert de oudercommissie als aanspreekpunt voor de ouders, de directie en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders. De leden van de oudercommissie hebben leuke contacten onderling en maken tevens kennis met andere ouders, kunnen in samenwerking activiteiten voor alle betrokkenen van het dagverblijf organiseren, zijn meer betrokken met de opvang en laten uiteraard hun stem horen en de wensen/behoeftes van de andere ouders. Wij waarderen het ook zeer als ouders actief met ons meedenken, want uiteindelijk graat het erom dat u uw kind(eren) met een gerust hart kunt overdragen aan de leidsters en dat de kinderen het naar hun zin hebben.

De oudercommissie heeft een officiëel reglement en komt ten minste 4 keer per jaar samen aan de hand van een vooropgestelde agenda (ook ouders kunnen hierover onderwerpen aandragen). Bij de vergadering is ook een leidinggevende van de opvang aanwezig. Zij voorziet de oudercommissie van informatie en kan vragen beantwoorden. De taken binnen de oudercommissie zijn verdeeld. Er is een vaste voorzitter en secretaris en onderling worden de taken verdeeld die buiten de vergadering geregeld moeten worden, zoals het schrijven van een nieuwsbrief, het helpen bij de Humpische Spelen e.d.

Voor de leden vraagt het een kleine tijdsinvestering, maar het is ook erg leuk om samen met andere ouders betrokken te worden bij de gang van zaken rondom de kinderopvang van de kinderen. Voor het beste resultaat is het van belang dat de oudercommissie wordt vertegenwoordigd door ouders van alle groepen binnen de kinderopvang. Pas dan kan de oudercommissie zeer goed de gang van zaken volgen. De tijd staat niet stil, kinderen veranderen van groep en zo ook de vertegenwoordiging in de commissie. De oudercommissie is daarom altijd wel op zoek naar nieuwe enthousiaste leden.

Nieuwe leden zijn altijd meer dan welkom. Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, dan kunt u zich via de mail bij ons aanmelden. Twijfelt u nog of wilt u meer informatie, stel gerust uw vragen.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Leden van de huidige oudercommissie zijn:

 Sander de Raad

– Lieke Gouwmans

– Aafje Bogaers

– Madelon vd Berg

– Nicole van Tiel

U kunt de Oudercommissie per e-mail bereiken:

Mocht u interesse hebben om de oudercommissie te willen versterken, dan bent u van harte welkom.

Stuur een mailtje naar info@kdv-humpiedumpie.nl voor informatie.