Wie is Humpie Dumpie?

Kinderdagverblijf Humpie Dumpie is een professioneel en erkend kinderdagverblijf dat al sinds 1989 in Uden gevestigd is. Humpie Dumpie is centraal gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Zoggel (bij de basisscholen de Brinck en Jan Bluyssen) en biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het gezellige, vrijstaande gebouw met aparte speel- en slaapruimten en een afgeschermde buiten speelruimte, biedt plaats aan 56 kinderen (0 tot 4 jaar) en 12 kinderen (4 tot 13 jaar) met een (tijdelijk) vast of flexibel contract. Extra opvang of een incidentele ruiling is in overleg ook mogelijk, om zo zoveel mogelijk u als ouder van dienst te kunnen zijn.

Uw kind wordt door vaste, gediplomeerde leidsters in een geborgen en vertrouwde omgeving op Pedagogisch verantwoorde wijze opgevangen. De groepen zijn ingericht voor verschillende leeftijden (0 tot 2 jaar, 2 tot 4 jaar en 4 tot 13 jaar), zodat uw kind altijd kan spelen tussen zijn leeftijdsgenootjes, speelgoed en activiteiten op leeftijd zijn aangepast en rust in de groep heerst. Alles is voorzien van vloerverwarming zodat de kinderen rustig op de grond kunnen spelen.

Zowel de groepen als de tuin zijn voor elke leeftijd apart ingericht, zodat zelfs de allerkleinsten veilig en geborgen kunnen spelen. Veiligheid en hygiëne staat bij Humpie Dumpie hoog in het vaandel. Het dagschema van de kleinsten wordt volledig overgenomen vanuit de thuissituatie, zodat uw kind volgens zijn/haar eigen ritme kan groeien. Daarbij wordt de ontwikkeling van uw kind voortdurend in de gaten gehouden en gestimuleerd. Met de leeftijd van 9 mnd, 1 ½ jaar, 2 ½ jaar en 3 ½ jaar wordt ieder kind geobserveerd en wordt er (daar waar nodig of gevraagd) een 10 minutengesprek gehouden tussen de leidsters en de ouders. Wij begrijpen dat uw kind uw dierbaarste bezit is en dat u wellicht ieder moment van de dag misschien wilt weten hoe het met uw kind gaat. Vandaar dat wij een ´open deuren beleid´ hanteren.

Doelstelling

Kinderdagverblijf Humpie Dumpie stelt zich ten doel een professionele verantwoorde opvang en begeleiding te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar gedurende hele dagen of dagdelen. In groepen van verantwoorde omvang en samenstelling worden de kinderen onder leiding van deskundige groepsleidsters zo optimaal mogelijk begeleid.

Continu in beweging

Persoonlijke groei in een vertrouwde en veilige omgeving is een belangrijke factor binnen de dienstverlening van Humpie Dumpie. Daartoe ontwikkelt ons dagverblijf zichzelf continu. Bijvoorbeeld door enkel te werken met hoog gekwalificeerde begeleidsters en door steeds opnieuw te investeren in mensen, materiaal en creatieve ontwikkelingsmethoden. Maar ook door vooruit te lopen op geldende en aankomende eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheid. Alle leidsters zijn dan bijv. ook in het bezit van een kinder EHBO diploma, welke zij elk jaar middels een verplichte herhalingscursus verlengen.

Organisatie

De directeur behartigt de belangen van het dagverblijf en draagt tevens de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het dagelijks werk in het dagverblijf ligt tevens bij de directeur, maar ook bij de begeleidsters. De leidsters hebben de directe leiding over de groepen, zijn mede verantwoordelijk voor een goed pedagogisch klimaat en zetten activiteiten op touw voor de kinderen. Zij onderhouden het dagelijks contact met de ouders over de ontwikkelingen en de voortgang van het kind. Voor ouders betekent dit, dat ze voor alle zaken die direct op het kind betrekking hebben bij de leidster terecht kunnen.